مردم به فرمان رهبری و با احساس مسئولیت برای تعیین آینده کشور خود پای صندوق های رای حاضر شدند و آرای خود را به صندوق های رای انداختند.

Print Friendly, PDF & Email
انتهای پیام/