پایگاه خبری پرستوها با مجوز وزارت ارشاد فعالیت خود را با موضوع اخبار اقتصادی و فرهنگی از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده است.
این پایگاه خبری به هیچ گروه و جناحی وابسته نیست و صرفا اخبار را جهت اطلاع رسانی عموم با رعایت موازین رسانه ای تولید و انتشار می دهد.

پایگاه خبری پرستوها | اخبار اقتصادی بورس طلا ماشین قیمت موبایل و لوازم خانگی فعالیت فرهنگی اجتماعی از ایران و سراسر جهان